For our Privacy Policy in English, please click here

EcomStream BV, Frederik Hendriklaan 25, 3708 VA ZEIST


Privacy Policy

EcomStream neemt privacy serieus. De volgende principes liggen ten grondslag aan de manier waarop wij uw privacy in acht nemen:
1. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt door uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. We zullen uw persoonsgegevens altijd op een eerlijke manier gebruiken, die recht doet aan het vertrouwen dat u in ons stelt.
2. Uw persoonlijke informatie wordt door ons gebruikt om met u in contact te treden en onze zakelijk relatie vorm te geven.
3. U hebt recht op duidelijke informatie over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken. We zullen steeds transparant met u communiceren over welke informatie we verzamelen, wat we ermee doen, met wie we de informatie delen en met wie u contact op kunt nemen indien u zich zorgen maakt.
4. Als u zich om welke reden dan ook zorgen maakt over het gebruik van uw persoonlijke gegevens, dan vernemen we dit graag van u teneinde dit zo spoedig mogelijk te verhelpen.
5. Wij zullen alle redelijke stappen ondernemen om uw informatie tegen misbruik te beschermen en deze te beveiligen.
6. Wij zullen voldoen aan alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en regelgeving en wij zullen samenwerken met de betreffende autoriteiten.

EcomStream zorgt ervoor dat uw persoonlijke informatie veilig is. De persoonlijke informatie die wij bewaren heeft slechts betrekking op de informatie die u ons toevertrouwd via direct emailverkeer of  het contact formulier. Deze gegevens worden bewaard op servers van een gerenomeerde hosting leverancier in Nederland. Wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief via deze pagina: https://ecomstream.nl/nl/contact/ worden uw gegevens beheert op servers van “Mailchimp”. Deze servers kunnen zich buiten de EU bevinden. Tussen Mailchimp en EcomStream is een verwerkersovereenkomst van kracht waarmee een solide proces voor verwerking van persoonlijke gegevens is gewaarborgd.

Indien u om welke reden dan ook liever heeft dat uw persoonlijke informatie niet door ons wordt bewaard, dan verzoeken wij u dit via info@ecomstream.nl kenbaar te maken waarna wij hierop direct zullen acteren. Informatie blijft normaal gesproken gedurende een periode van 7 jaar bewaard. Dit is in lijn met bijvoorbeeld de bewaartermijn voor facturen zoals bepaald door de belastingdienst.

 

Cookieverklaring
Op onze website wordt informatie gegenereerd door “cookies”. Ter verduidelijking onderscheiden we hierin cookies voor ons eigen gebruik, en cookies voor gebruik door derden.

Cookies voor eigen gebruik
Google Analytics. Deze informatie is voor ons relevant omdat de rapportage hieromtrent ons inzicht geeft in de algemene klantbeleving van de website en waardevolle informatie bevat om de website verder te verbeteren. Hiermee worden geanonimiseerde gegevens verzameld rond het gebruik van de website. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. EcomStream heeft hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens.
Als u liever niet heeft dat uw klikgedrag wordt bijgehouden, dan kunt u via de website van Google een browser-plugin downloaden die dit voorkomt. Deze instelling geldt dan direct voor alle websites die u bezoekt. U kunt de browser-plugin hier downloaden.

Cookies voor gebruik door derden
Social Buttons. Op de site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op social media netwerken. Deze knoppen zijn stukjes code van het sociale media netwerk zelf en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat u ingelogd bent zodat u niet iedere keer op Facebook, Instagram, Twitter of LinkedIn hoeft in te loggen zodra u iets wilt delen. Om te zien wat zij met persoonsgegevens doen die zij met deze code binnen krijgen, kunt u de privacy-verklaringen van deze social media netwerken inzien. EcomStream heeft hierop geen invloed.
Embedded content. Bepaalde content op de website wordt op andere websites gehost. Bijvoorbeeld onze YouTube-video’s. Op vergelijkbare wijze als de sociale knoppen wordt hier door de betreffende website gebruik gemaakt van cookies. Wat zij met de cookies en persoonsgegevens doen, kunt u vinden in het privacy-beleid van de desbetreffende dienst. Wij hebben hier geen invloed op.